!
!
terasse
Til terassu og møblar
!

TERRASSEBEIS VANDTYNDBAR BASE OXIDGUL 3 L

Herregård Terrassebeis er en vanntynnbar beis med filmbeskyttende middel mot svertesopp. Den har god penetrerende og vannavisende effekt som beskytter treverket godt. Herregård Terrassebeis brukes utvendig på terrasser og hagemøbler. Kan brukes på trykkimpregnert materiale, og både gammelt og nytt treverk.

KINESISK TRÆOLIE 1 L

GJØCO KINESISK TREOLJE ER EN HØYKVALITETS IMPREGNERINGSOLJE BASERT PÅ TUNGOLJE MED GOD PENETRERINGSEVNE. MOTVIRKER OPPSPREKKING, UTTØRKING OG GRÅNING AV TREVIRKET. ANVENDES PÅ HAGEMØBLER, TERRASSEGULV OG LEVEGGER, STAKITT, TREMATERIELL PÅ BÅTER OSV. ER VELEGNET TIL EDELTRE. KAN ETTER GJENNOMTØRKING OVERMALES MED DE FLESTE MALINGER

 

HERREGÅRD TREOLJE XO 3 L

Tilboð 199 Kr

Herregård Treolje XO er en impregnerende treolje tilsatt filmbeskyttende middel mot svertesopp. Produktet er vannbestandig og har god penetreringsevne. Herregård Treolje XO brukes utvendig på terrasser, levegger, hagemøbler o.l. av trykkimpregnert materiale. På lyst treverk bør oljen pigmenteres.

TERASSEBEIS OLJEBASERET 3 L

Tilboð Kr.349,-

Herregård Terrassebeis oljebasert er en løsemiddelbasert beis beregnet til utendørs bruk på terrasser og hagemøbler av impregnert treverk. Den inneholder pigmenter og UV-stabilisator som beskytter treverket mot sollysets nedbryting og filmkonserverende middel mot svertesopp. Herregård Terrassebeis oljebasert er slitesterk, penetrerer godt og hindrer oppsprekkingav underlaget. Kan også brukes på treverk av lerk, men kun 1 strøk.